Metoda Hooke'a-Jeevsa

Metoda Hooke'a-Jeevsa jest bezgradientową, iteracyjną metodą optymalizacji bez ograniczeń. Każda iteracja składa się z dwóch etapów:

  1. próbnego - służącego do zbadanie lokalnego zachowania się funkcji celu w otoczeniu pewnego punktu poprzez wykonywanie niewielkich kroków we wszystkich kierunkach ortogonalnej bazy

  2. roboczego - polegającego na przejściu do kolejnego punktu

Oznaczenia:

ek (k=1, 2, ..., N) – k-ty wersor N liniowo niezależnych, ortogonalnych wektorów (bazy)

v – aktualna długość kroku (v>0)

v0 – początkowa długość kroku (stała)

ε – wymagana dokładność (ε>0), minimalna długość kroku

x – aktualne przybliżenie rozwiązania (pierwsze można wylosować)

x1 – potencjalne nowe przybliżone rozwiązanie

F1 – wartość F(x1)

Algorytm:
  1. F2 := F(x), x0 := x, F0 := F2

  2. v := v0, k := 1

  3. x1 := x + vek

  4. F1 := F(x1)

  5. jeżeli F1<F2 (krok był pomyślny) to x := x1 i F2 := F1 i przejdź do 9, w przeciwnym razie idź do pkt. 6

  6. x1 := x - vek (próba wykonania kroku w przeciwną stronę)

  7. F1 := F(x1)

  8. jeżeli F1 < F2 (krok był pomyślny) to x := x1 i F2 := F1

  9. jeżeli k < N to k:=k+1 i przejdź do pkt. 3 (są jeszcze nie zbadane kierunki)

  10. jeżeli F2 < F1 (jakiś krok został wykonany) to x1:=x0, x0:=x, F0:=F2 i wykonaj etap roboczy:

   x := x0 + 1,5(x - x1)

   następnie: F2 := F(x), v := 1,25v (zwiększ współczynnik kroku) i przejdź do 12.

   W przeciwnym razie (F2 F1) idź do pkt. 11

  1. jeżeli wykonano etap roboczy w poprzedniej iteracji to: x := x0, F2 := F0 i przejdź do 12 (cofamy się do poprzedniego rozważanego punktu gdyż etap roboczy był nie pomyślny), w przeciwnym razie zmniejsz długość kroku (jeśli nie jest zbyt krótki) tzn. jeżeli v > ε to v := 0,2v i idź do pkt. 2.

  2. jeżeli v > ε (krok nie jest jeszcze zbyt mały) idź do 2. W przeciwnym razie zakończ: w punkcie x (z dokładnością do ε) znaleziono minimum funkcji wynoszące F(x).

  Przykładowa trajektoria: zaznaczono numery kolejnych punktów eksperymentów, kroki udane (linią ciągłą) i nie udane (linią przerywaną):

  1-4 -etap próbny 4-5 -etap roboczy

  5-8 -etap próbny 8-9 -etap roboczy

  9-13 -etap próbny i cofnięcie do punktu 8 zgodnie z algorytmem pkt. 11

  14-17 -etap próbny 17-18 -etap roboczy